สำนักงาน/ข้อมูลการติดต่อ
   
 
   
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก
หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7535-4099 โทรสาร 075 - 349163

Email: saraban@dontako.go.th
Web Site : WWW.DONTAKO.GO.TH