ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 เม.ย. 2558
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 เม.ย. 2558
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 ธ.ค. 2557
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ต.ค. 2557
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 มิ.ย. 2557
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 พ.ค. 2557
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ก.พ. 2557
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้อน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ธ.ค. 2556
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
231
05 มิ.ย. 2556
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
31 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13