ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายชุมแสง – บ้านนายเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ส.ค. 2558
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสวัสดิ์ – บ้านนายปราย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
19 ส.ค. 2558
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายนาสร้าง – ปาวา หมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ส.ค. 2558
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้องหมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
19 ส.ค. 2558
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540(ประจำเดือนกรกฎาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 ส.ค. 2558
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ก.ค. 2558
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก(ประจำเดือนมิถุนายน 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ค. 2558
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก(ประจำเดือนพฤษภาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 มิ.ย. 2558
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าทวด - บ้านในไร่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 พ.ค. 2558
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบาก - น้ำคลุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17