ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ก.ค. 2558
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก(ประจำเดือนพฤษภาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มิ.ย. 2558
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าทวด - บ้านในไร่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 พ.ค. 2558
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบาก - น้ำคลุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 พ.ค. 2558
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาลุย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 พ.ค. 2558
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าทวด - บ้านในไร่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 พ.ค. 2558
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบาก-น้ำคลุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 พ.ค. 2558
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาลุย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 พ.ค. 2558
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540(ประจำเดือนเมษายน2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 พ.ค. 2558
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17