ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าทวด - บ้านในไร่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 พ.ค. 2558
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบาก-น้ำคลุ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 พ.ค. 2558
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาลุย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 พ.ค. 2558
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 เม.ย. 2558
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 เม.ย. 2558
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
09 ธ.ค. 2557
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ต.ค. 2557
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 มิ.ย. 2557
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 พ.ค. 2557
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14