ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2558
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 ก.ย. 2558
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายชุมแสง – บ้านนายเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ส.ค. 2558
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสวัสดิ์ – บ้านนายปราย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 ส.ค. 2558
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายนาสร้าง – ปาวา หมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 ส.ค. 2558
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้องหมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 ส.ค. 2558
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกเรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540(ประจำเดือนกรกฎาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 ส.ค. 2558
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ก.ค. 2558
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ก.ค. 2558
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก(ประจำเดือนมิถุนายน 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18