ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ธ.ค. 2557
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ต.ค. 2557
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน(สำเร็จรูป)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 มิ.ย. 2557
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 พ.ค. 2557
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ก.พ. 2557
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้อน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 ธ.ค. 2556
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
223
05 มิ.ย. 2556
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
31 พ.ค. 2556
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถหลังคาที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
124
12 มี.ค. 2556
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13